Proszę poczekaj, trwa wczytywanie...

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem

Zbiór rozwiązań techniczno-budowlanych, instalacyjnych, organizacyjnych i formalnych dotyczących danego obiektu. Określa m.in. procedury zabezpieczenia stanowisk pracy i ich bezpiecznemu użytkowaniu.

więcej

Co znajdziemy w dokumencie DZPW?

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem przede wszystkim musi być opatrzony w szereg opisów – organizacyjnych oraz technicznych – środków ochrony przed wybuchem. Zawierać musi również wykaz wszystkich przestrzeni, które są zagrożone wybuchem. Dołączyć należy do niego także oświadczenie pracodawcy czy listę terminów dokonywania przeglądów środków ochrony. Ważne jest także określenie procedury jaka jest stosowana dla zabezpieczenia stanowiska pracy i bezpiecznego użytkowania go w przypadku wystąpienia zagrożenia. DZPW powinien być opracowany na podstawie wyników oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej.

Jak przygotowujemy dokument DZPW?

  • Analizujemy obiekty, instalacje, procesy, miejsca pracy, w których może powstać atmosfera wybuchowa
  • Analizujemy stosowane substancje palne, ich właściwości fizyczne i chemiczne (laboratoryjnie określamy ich właściwości wybuchowe)
  • Wskazujemy przestrzenie zagrożonych wybuchem
  • Opisujemy metodykę i wyniki przeprowadzonej oceny ryzyka wybuchu
  • Doradzamy technicznie w zakresie organizacyjnych środków ochronnych i zastosowanych rozwiązań sprzętowych
  • Ujmujemy zasady koordynacji stosowania środków ochronnych, celów koordynacji oraz metod i procedur jej wprowadzania
  • Określamy terminy dokonywania przeglądów stosowanych środków ochronnych
Specjaliści z CORONA Serwis oferują!

Opracujemy Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem zgodnie ze wszystkimi wymaganiami określonymi w ministerialnym rozporządzeniu. Podczas przygotowywania dokumentu uwzględnimy także zalecenia krajowych, jak i zagranicznych wytycznych związanych z dyrektywami ATEX. Dzięki współpracy z FIKE Corporation posiadamy też merytoryczną wiedzę i znajomość zaleceń amerykańskiego NFPA. Na szeroką skalę konsultujemy się z ubezpieczycielami, w tym także FM Global oraz specjalistami z jednostek notyfikowanych GIG Kopalnia Doświadczalna Barbara oraz Chilworth. Nasze doradztwo techniczne prowadzone jest zgodnie z regułami DataSheetów FM Global. Ocena ryzyka oraz dostosowanie zakładu prowadzone są zgodnie z wymaganiami ubezpieczyciela.

DZPW – podstawa prawna

Opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem to obowiązek pracodawcy, który nakłada na niego Dyrektywa ATEX oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 poz. 931).

powrót zakładka kontaktowa